Wednesday, 1 July 2009

Our Visit to Dinefwr Castle

Ymweliad Ysgol y Bedol a Chastell Dinefwr
Mehefin 11eg, 2009

Teithiodd plant Blwyddyn 6 i gastell Dinefwr ar ddiwrnod braf o Fehefin. Yno cwrddon nhw a Mike Harvey a Llion Williams.Angharad Barnes


On the way to Dinefwr Castle we travelled through the most extraordinary town it was full of wonderful coloured houses. One of our teachers described it as a row of Liquorice Allsorts! (Kiaran Mackey)
At Dinefwr Park we walked along the branching footpath, suddenly I saw a field of buttercups like golden rays that have fallen from the sun. We went along the winding path into the sudden darkness of the spooky forest, it was like going back in time.


Joshua and Harrison found a root of a tree that looked like a giant's foot that had been stuck in the ground for centuries. (Rebecca Davey)

Wrth i ni gerdded trwy'r goedwig hudol teimlais fel marchog yn dychwelyd o'r frwydr!When we reached the end of the path there was a really bewitching view with the River Tywi flowing through the blanket of fields like a brown snake looking for its prey. (Jay Miah)

Cysgododd y coed ni gyda eu breichiau. Clywais y dail yn crensian o dan fy nhraed.
(Emily Parker)


Ar ol crwydro o gwmpas y castell a gweld y golygfeydd clywsom ni straeon hudol a chyffrous Mike Harvey a Llion Williams. Wrth wrando cawsom ein hypnoteiddio ganddynt, roedd yn anhygoel! (Harrison Notman)

Dychwelon i'r ysgol a dechrau cynllunio ein stori wreiddiol gyda Llion a Mike. Roedd y diwrnod a'r daith yn fythgofiadwy ac yn brofiad arbennig!

Darllenwch ein stori a'i mwynhau!


Dyma waith celf rhai o'r plant yn dilyn yr ymweliad


Kiaran Mackey


Harrison Notman.

Rebecca Davey.

Kelly Lewis.